Oferta Cennik Facebook Metoda Test online Rekomendacje Kontakt

Sprawdź na jakim jesteś poziomie!

Rozwiąż test online

Nauczamy już od 1998r!

Zobacz opinie naszych klientów

Zobacz co u nas słychać!

Dołącz do fanów na Facebooku!

Dobry nauczyciel, motywacja, czas i wytrwałość są niezbędnie jeśli chcemy opanować język obcy w stopniu pozwalającym na sprawne wyrażanie się i komunikowanie.

Metoda komunikatywna, kładzie nacisk na sprawne opanowywanie umiejętności mówienia przy równoczesnym przyswajaniu i poszerzaniu wiedzy gramatycznej, umiejętności pisania i rozumienia ze słuchu. Na naszych zajęciach językowych znaczną część lekcji poświęcamy na naukę mówienia. Wykorzystujemy do tego odpowiednio ułożone zestawy ćwiczeń, techniki nauczania dialogów a także gry i zabawy językowe.

Bardzo ważną rzeczą w procesie nabywania umiejętność językowych są systematyczne powtórki materiału z zakresu poznanego słownictwa, wyrażeń oraz dialogów. Zachęcamy naszych wszystkich uczniów do systematycznej pracy w domu a ich postępy regularnie sprawdzamy. Co kilka lekcji przeprowadzane są powtórki w formie pisemnej a na każdej lekcji jest krótkie ustne utrwalenie materiału z poprzedniej lekcji.

Warunki do efektywnej nauki mówienia zapewnia również odpowiednia liczba osób w grupie. Gwarantujemy państwu naukę w grupach nie większych niż 6 osób. Dlatego lektor w trakcie zajęć jest w stanie poświęcić optymalną ilość czasu każdemu uczącemu się. Grupy są odpowiednio tworzone z uwzględnieniem wieku uczących się, stopnia znajomości języka obcego jak również celów nauki jakie stawiają sobie nasi uczniowie. W naszej ofercie znajdą państwo kursy typowo konwersacyjne (zajęcia indywidualne i w parach), ogólne, a także przygotowujące do egzaminu maturalnego i innych egzaminów.

Artur Grzegorz Świątek